Get Adobe Flash player

LC Riihimäki/Kara

Perustamispäivä 04.04.1975

Charter Night      24.10.1975

Kotimainen nro.  601

Kansainvälinen   4022 030738

Piiri 107C, alue II, lohko 2

Tili OP BIC

IBAN FI57 5396 0220 2904 65

Y-tunnus: 2710038-6

 

 

 

Kokous kuun 2. tiistai 19:00

Ravintola Teatterihotelli, Riihimäki

LC Riihimäki/Kara

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän ja  tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on Lions Club Riihimäki/Kara ry. Vastuuhenkilönä on Lions Club Riihimäki/Kara:n klubipresidentti. Tietojärjestelmän ylläpitäjänä on  Lions Club Riihimäki/Kara:n webmaster. Heidän yhteystietonsa löytyvät yhdistyksen kotisivuilta kohdasta "Klubin hallinto".

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarvittavien käyttöoikeuksien jakaminen päivitettäessä yhdistyksen toimintaan liittyviä tietoja. Tavoitteena on tiedonkulun ja tietoturvan parantaminen sekä toiminnan rationalisoiminen. Rekisteröityminen järjestelmään on vapaaehtoista.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Tietojärjestelmään kerätään autentikoinnin järjestämiseksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite. Kun tiedot on annettu, henkilölle määritellään ylläpidon toimesta hänen roolinsa mukaiset käyttöoikeudet.

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käyttäjän itsensä ilmoittamat tiedot sekä ylläpidon toimesta annetut käyttöoikeudet.

5. Tietojen luovutus Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Euroopan unionin alueella eikä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu sisällönhallintajärjestelmän osalta siten että pääsy järjestelmän intranet-alueelle on sallittu henkilökohtaisella käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmällä. Käyttäjätietokantaan on pääsy ainoastaan pääylläpitäjällä. Salasanat ovat tietokannassa salattuja. Käyttöoikeudet on määritelty käyttäjäryhmittäin.